W krótkim skrócie chciałbym przedstawić świadczone przeze mnie usługi w ramach prowadzonej działalności.

Zakres wycen

Prowadzę wyceny następujących nieruchomości:

gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynkowych i lokalowych, rolnych i leśnych,

specjalistycznych i komercyjnych, w tym m.in.: stacje paliw, salony samochodowe, hotele, supermarkety, biurowce, warsztaty, itp.,

zabytkowych i turystycznych,

przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych,

ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,

prawa użytkowania wieczystego,

dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych.

Wyceny dla potrzeb

Poszczególne wyceny nieruchomości sporządzane są dla potrzeb:

kupna – sprzedaży nieruchomości,

zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,

aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

ustalenia wysokości opłat adiacenckich i planistycznych,

podziału majątku,

ubezpieczeń majątkowych,

zniesienia współwłasności, wniesienia aportu,

ustalenia ceny nieruchomości do przetargów,

wywłaszczeń i odszkodowań,

księgowych i podatkowych, w tym: dla potrzeb amortyzacji i skarbowo – podatkowych, ustalenia podatku od spadków i darowizn, informacyjnych,

Klient decyduje o tym, dla jakiego celu wykonywana jest wycena nieruchomości. Po czym cel determinuje wybór metody oraz techniki, w których sporządzony zostanie operat szacunkowy.