Przy wycenie nieruchomości indywidualnej nie ma z góry określonych cen za wykonanie danej usługi. Jest to uzależnione od wielu czynników. Różnorodność wycen daje nam różne koszty usługi, które ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia i nie zależą one od wartości wycenianej nieruchomości.

Tak więc cena za wykonaną usługę uzależniona jest od:


rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

terminu i warunków wykonania czynności związanych z wyceną,

kosztów dojazdu oraz innych dodatkowych opłat związanych np. z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do wyceny,

dostępności danych niezbędnych do wykonania wyceny.

 

Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli Klient dostarczy odpowiednie i kompletne dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości,  to obniżą one koszt sporządzenia operatu szacunkowego.