Aktualności

Zwrot kosztów: sąd o lukach w procedurze administracyjnej

Kolegium nie mogło zwrócić spółce kosztów opinii rzeczoznawców. W wyniku nowej wyceny nieruchomości prezydent miasta wypowiedział spółce dotychczasową opłatę roczną za użytkowanie wieczyste i ustalił nową. Rzeczoznawca majątkowy ocenił, że zwiększyła się wartość gruntu, wzrosła również opłata: z 5,6 tys. zł do 8,6 tys. zł. Jesteśmy wprawdzie w przeddzień zmiany w 2019 r. prawa użytkowania […]

Mieszkania używane będą droższe od nowych?

Koszty nabycia używanego lokalu zbliżają się do poziomów notowanych na rynku pierwotnym. W takich miastach jak Warszawa, Lublin i Rzeszów różnice wynoszą tylko kilka procent. Z kolei w Katowicach czy Łodzi przekraczają 30 proc. Wynika to z jakości oferty, lokalizacji i standardu. Ceny nieruchomości pomału przestają rosnąć. W III kwartale br. liczba transakcji nowych mieszkań spadła o 20 proc. Seria podwyżek zakończy się […]

Zmiany leasingu od roku 2019….

Jakie zmiany leasingu operacyjnego samochodów osobowych czekają nas od 2019? Ministerstwo Finansów (MF) wprowadziło a parlament przyjął ostatecznie 26-10-2018 r. zmiany, które mogą wpłynąć na popularny w naszym kraju leasing samochodów osobowych. I choć kilkakrotne zmieniano ich zakres i moc to przyjęta ustawa jest łagodniejsza w swoich zamiarach od wcześniej zapowiadanych zmian w zakresie leasingu. […]

Wyrok sądu okręgowego w sprawie rzeczoznawców banku…

Bank nie ma prawa narzucić swojemu klientowi rzeczoznawcy majątkowego, nawet jeśli wybór może być dokonany spośród wielu rzeczoznawców zakceptowanych przez bank. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.W październiku 2015 roku do licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego – Bartosza W. – zgłosiła się spółka z Łodzi, zlecając mu wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości. Umowa zlecenia została zawarta ustnie. Wynagrodzenie […]

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2018 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2018 r. Pełny raport:   https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_06_2018.pdf?fbclid=IwAR16TUcVNpunS1xpQ3lJVF_x4w5lNmb1CugdUtePbuMd13Kw7NHETSfjJck Share this…FacebookGoogle+TwitterLinkedin

Skarbówka rzadziej spyta rzeczoznawcę o wartość domu…

Fiskus będzie mógł samodzielnie określać wartość kupowanego lub darowanego majątku, a po opinię biegłego sięgnie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Przepisy w ogóle nie będą już mówić o braniu pod uwagę wyceny podatnika, choć w razie sporu fiskus nie powinien jej ignorować. Takie będą skutki planowanego uchylenia przepisów dotyczących ustalania wartości majątku na potrzeby rozliczenia PCC […]

W jaki sposób ująć w księgach służebność przesyłu…Wynagrodzenie dla właściciela…

Wynagrodzenie dla właściciela obciążonej nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe, ponoszone przed oddaniem wytwarzanych przez przedsiębiorcę przesyłowego środków trwałych, zwiększają wartość początkową tych aktywów. Służebność przesyłu należy do ograniczonych praw rzeczowych, obciążających nieruchomość. Polega ona na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy (tzw. przedsiębiorcy przesyłowego), który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia nienależące do części […]

Kupno ziemi rolnej przez osoby nie będące rolnikami będzie łatwiejsze

Bez problemu sprzeda się 1 ha ziemi rolnej nie tylko na terenach wiejskich. Dokument jest prawie gotowy. Wkrótce poznamy jego szczegóły. Szykuje się mała rewolucja w obrocie ziemią. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce zezwolić na sprzedaż ziemi do 1 ha każdej osobie, a nie tylko związanej z rolnictwem. Dotyczyć to będzie także gruntów położonych […]

Jak komornik sprzedaje mieszkanie?

W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych, komornicy sprzedają zarówno rzeczy ruchome (np. samochody i sprzęt elektroniczny), jak i różne nieruchomości. Sprzedaż majątku nieruchomego (lokali oraz gruntów), zwykle stanowi sposób na odzyskanie największej kwoty przez wierzycieli. Z uwagi na wysoką wartość transakcji dotyczących sprzedaży nieruchomości przez komornika, krajowe przepisy w drobiazgowy sposób regulują wszystkie aspekty takich licytacji. […]

Umowa renty dożywotniej z osobą fizyczną czy instytucją? Zobacz najważniejsze różnice

Aż 99 proc. umów o dożywocie, dotyczących nieruchomości, jest zawierana w Polsce przez osoby fizyczne: krewnych, sąsiadów, znajomych, ale również osoby zupełnie obce. Liczba takich umów wciąż rośnie. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w latach 2008-2017 zawarto ich 75 tysięcy. Z informacji napływających z notariatu wynika jednak, że co piąta tego typu umowa jest […]