Aktualności

Ceny transakcyjne gruntów – II kw. 2018 r. [Raport]

Podobnie jak na rynku mieszkań, także w gruntach widać wyhamowanie wzrostów cen. W coraz większej części Polski średnie stawki, po jakich dokonywano transakcji w II kwartale bieżącego roku przypominały te z początku roku. Ceny transakcyjne udostępniamy na łamach Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” co kwartał, dzięki współpracy z Cenatorium. Pokazujemy średnie stawki dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, […]

Jak wykazać, że podatnik poniósł wydatki na własne cele mieszkaniowe…

Operat szacunkowy czy dziennik budowy to za mało, żeby wykazać, że podatnik poniósł wydatki na własne cele mieszkaniowe. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, któremu fiskus zakwestionował prawo do zwolnienia z PIT przy sprzedaży nieruchomości. Sprawa dotyczyła PIT za 2011 r. od odpłatnego zbycia mieszkania. Podatnik odziedziczył je po swojej matce w 2011 r. Nie […]

Całkowita likwidacja użytkowania wieczystego przed nami. A obecną utrudnią części wspólne…

Choć mówi się o powszechnej likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce, to jednak o pełnym wyrugowaniu tej formy władania nad nieruchomością na razie możemy zapomnieć. Powód? Problemy z zakwalifikowaniem tego, co może stać się czyjąś własnością, a co nie. Wydawać by się mogło, że nic nie może już stanąć na przeszkodzie we wdrażaniu przepisów, które od […]

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości

Do odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ma prawo zarówno wywłaszczony, jak i jego następca prawny. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość dochodzenia odszkodowań także za nieruchomości wywłaszczone przed datą 1 stycznia 1998 r. W przypadku odmowy ich wypłat, organy muszą mieć dowód, że zrobiono to wcześniej. Tak wynika z wyrok WSA w Gdańsku z 04.07.2018 r., […]

Najważniejsze zasady wyceniania nieruchomości…

Wycena lokalu lub działki dość często bywa przedmiotem kontrowersji. Czasem może się okazać, że dwóch rzeczoznawców w dość różny sposób określiło wartość rynkową tej samej nieruchomości. Tłumaczymy, jak to możliwe. Wielu nabywców i właścicieli nieruchomości, przynajmniej raz miało do czynienia z tzw. operatem szacunkowym. Taki dokument jest przygotowywany między innymi na potrzeby kredytowania nieruchomości, co […]

Kupujesz lub sprzedajesz tanio mieszkanie? Uważaj, fiskus upomni się o pieniądze…

Jeżeli cena sprzedaży mieszkania znacząco odbiega od rynkowej normy, to istnieje spore ryzyko, że fiskus zainteresuje się tym tematem. Interwencja prawdopodobnie będzie oznaczała konieczność zapłacenia wyższego podatku. Koszty czasem obciążają zarówno nabywcę, jak i sprzedawcę mieszkania. Cena sprzedaży niektórych mieszkań może być znacznie niższa od rynkowej średniej dotyczącej danego obszaru. Przyczyną takiej sytuacji bywa na […]

Będzie jednolity standard wyceny mieszkań i domów…

Jeszcze w tym roku spod ręki ministerstwa wyjdą pierwsze oficjalne kanony wyceny nieruchomości… Ostatnia duża nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509), która weszła w życie niespełna rok temu, odebrała stowarzyszeniom skupiającym rzeczoznawców majątkowych prawo ustalania standardów swojej profesji. Pomysłodawcy tej poprawki przekonywali, że branża nie zdała egzaminu z tego zadania, […]

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – Sejm uchwalił przepisy

1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań przekształcą swoje udziały w prawie użytkowania wieczystego we własność. Dwa i pół miliona osób uwłaszczy się na gruncie pod blokami oraz domami jednorodzinnymi. W piątek Sejm uchwalił od dawna oczekiwaną ustawę: o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Dzięki niej właściciele mieszkań […]

Polski rynek nieruchomości – Lipiec 2018…

Nie jest to łatwy czas dla osób poszukujących mieszkania. Zarówno na rynku deweloperskim, jak i w ofercie rynku wtórnego ceny są coraz wyższe. Mieszkania stają się produktem deficytowym, a dzięki wysokiemu popytowi umacnia się rynek kredytów hipotecznych. Ten rok może być trzecim najlepszym w historii pod względem wartości udzielonych kredytów. Wynika to nie tylko z […]

Hipoteka odwrócona uratuje seniorów przed biedą?

W starzejących się społeczeństwach Europy problemem staje się zapewnienie seniorom życia na materialnym poziomie niewiele różniącym się od czasu ich aktywności zawodowej. Systemy emerytalne w wielu krajach (także w Polsce) nie są w stanie udźwignąć ciężaru utrzymania rosnącej liczby uprawnionych do świadczeń. Czy odwrócona hipoteka będzie lekarstwem na te bolączki? Różne warianty tzw. hipoteki odwróconej (związane bądź nie […]