Podatek od nieruchomości: jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną…

Podatnik, który ma wątpliwości związane z podatkiem od nieruchomości, może wystąpić o wydanie interpretacji w jego indywidualnej sprawie. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego na stałe wpisały się w polski krajobraz podatkowy. Podatnicy chętnie z nich korzystają nie tylko dlatego, że prawo podatkowe często jest niejasne i szybko się zmienia, ale przede wszystkim dla ochrony, jaką dają. […]

Kiedy KOWR przysługuje prawo pierwokupu, nawet gdy nabywającym grunty rolne jest rolnik?

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu nieruchomości rolnej w pierwszej kolejności przysługuje rolnikowi indywidualnemu. Jednak są wyjątki określone precyzyjnie w ww. ustawie, które pierwszeństwo pierwokupu dają KOWR, nawet jeżeli nabywcą jest rolnik indywidualny. Zgodne z art. 3 ust. 7 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu przysługuje rolnikowi indywidualnemu, jeżeli w wyniku nabycia […]

Nowelizacja prawa budowlanego – zmiany od 19 września 2020 r.

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września 2020 r., weszła w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają także absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji […]

Ułatwienia w przenoszeniu pozwolenia na budowę…

Nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), która wejdzie w życie 19 września 2020 r., upraszcza procedurę przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy została ona wydana na inwestora będącego dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a zbył on te prawa na rzecz nowego inwestora. Przeniesienie […]

Podatek od nieruchomości od budynku lub budowli na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem…

NSA rok temu uznał, że podatek od nieruchomości w przypadku m.in. posadowienia budowli (np. reklamy lub wiatraka) na cudzej działce musi uiścić właściciel gruntu, ale w praktyce co gmina, to inne podejście. Chodzi o sytuacje, gdy kto inny jest właścicielem działki, a kto inny właścicielem budowli czy budynku, np. podatnicy dzierżawią lub wynajmują działkę i […]

Sprzedaż spadkowej nieruchomości by spłacić pozostałych spadkobierców daje ulgę w PIT…

Ten, kto sprzedał spadkową nieruchomość, by spłacić pozostałych spadkobierców, odliczy koszty podatkowe. Skarbówka wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy muszą sprzedać nieruchomość, by rozliczyć się z rodziną. Zgadza się, że kwota przeznaczona na spłatę stanowi koszt przy jej sprzedaży. Takie rozstrzygnięcie otrzymał podatnik, który w 2017 r. nabył udział w nieruchomości jako jeden z siedmiu spadkobierców. Sąd […]

Minister Finansów podniósł górne stawki podatków od nieruchomości…

Minister Finansów wydał obwieszczenie 23 lipca, dotyczące górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Górne granice kwot z obwieszczenia będą uwzględnianie przez gminy, które określą wysokość poszczególnych opłat na 2021 r. Górna granica stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów jest określana na podstawie cen oraz towarów […]

Wycena nieruchomości przy zakupie polisy mieszkaniowej…

Zakup nieruchomości to dla wielu osób spory stres – nie robimy tego zazwyczaj zbyt często i z wieloma zagadnieniami i wymogami spotykamy się po raz pierwszy. I kiedy niektóre elementy procesu zakupu mieszkania/domu są zazwyczaj znane od początku (konieczność wzięcia kredytu na zakup czy samo podpisanie umowy u notariusza), to już o niektórych wymaganych dokumentach […]

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Jeśli planujesz zakup mieszkania, musisz zapoznać się z przepisami, które wyjaśnią ci, czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Na rynku nie brakuje bowiem ogłoszeń, które oparte są o to ograniczone prawo rzeczowe. Na wstępie warto wyjaśnić, że od 31 lipca 2007 r. nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie zmienia to […]

Korzystanie z nieruchomości przez byłego małżonka – kiedy za wynagrodzeniem?

Po rozwodzie może dojść do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego. Należy pamiętać, iż wynagrodzenie za korzystanie ze wspólnej nieruchomości przysługuje tylko w ściśle określonych prawem przypadkach. Po rozwodzie dość często dochodzi do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej […]