Witam Serdecznie,

Nazywam się Adam Szadkowski. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W kwietniu 2015 roku nabyłem uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości pod numerem 6331 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, we wrześniu 2015 roku, zostałem ustanowiony biegłym sądowym w zakresie szacowania nieruchomości. Należę do członkostwa Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Od stycznia 2016 roku prowadzę własną działalność pod nazwą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Adam Szadkowski. Aby świadczone przeze mnie usługi wyróżniały się dobrą jakością, starannością i rzetelnością, biorę sukcesywny udział w różnego typu branżowych szkoleniach, seminariach zawodowych. Tym samym podnosząc swoje kwalifikację, śledząc najnowsze regulacje prawne, staram się w jak największym stopniu spełnić oczekiwania klienta.