Służebność przesyłu nie obejmuje pasa ochronnego

Stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu nie obejmuje terenu znajdującego się w strefie ochronnej, związanej z oddziaływaniem linii elektroenergetycznej – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Powierzchnia nieruchomości zajęta pod służebność powinna odpowiadać warunkom eksploatacji sieci przyjętym w przedsiębiorstwie będącym właścicielem urządzeń przesyłowych. Problem powstał na tle wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu. […]

Cofnięcie darowizny nieruchomości. Czy jest to możliwe?

Darowizna to jeden z tematów, który w większości przypadków kojarzy się bardzo pozytywnie. Może dotyczyć nie tylko rzeczy drobnych, w tym upominków czy prezentów, ale nabiera szczególnego znaczenia w przypadku rzeczy o dużej wartości, a do takich należą na przykład nieruchomości. Problem zaczyna się wtedy, gdy strona darująca ma wątpliwości i chce wycofać się z […]

Jaka szerokość drogi dojazdowej do działki…

Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Jakie warunki muszą zostać spełnione? Zgodnie z wydanym na podstawie art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. […]

Podatek PCC-3. Co należy wiedzieć o podatku od czynności cywilnoprawnych…

Podatek określany nazwą druku jego deklaracji, czyli PCC-3 to opłata, o której się często zapomina. Konsekwencje mogą być dotkliwe. Kiedy należy zapłacić podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych? W jakiej wysokości i jak skorzystać ze zwolnień podatkowych? Podatek od czynności cywilnoprawnych znany szerzej jako PCC to w istocie opłata skarbowa, która dotyczy wielu czynności […]