Aktualności

Podatek od darowizny otrzymanej od bratowej…

Mimo śmierci brata, pomiędzy podatniczką (siostrą) a jej bratową nadal istnieje stosunek powinowactwa, który trwa mimo ustania małżeństwa. W przypadku otrzymania darowizny od bratowej należy zaliczyć podatniczkę do II grupy podatkowej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.10.2019 r. nr 0111-KDIB4.4015.97.2019.2.DK. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Brat wnioskodawczyni zginął dnia […]

Co komornik może zabrać z wynajmowanego mieszkania…

Aktywne postępowanie komornicze to przede wszystkim ogromny stres i trudności. Wiele osób ma też poważne wątpliwości co do praw komornika, czyli tego, co może, a czego nie może on robić według obowiązującego prawa. Przepisy dość jasno określają granice postępowania egzekucyjnego, jednak warto znać swoje prawa i obowiązki. Dowiedz się, jak wygląda kwestia zajmowania majątku, jeśli […]

Jak odzyskać wywłaszczoną nieruchomość?

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiele osób utraciło prawo do swojej nieruchomości. W taki sposób realizowano bowiem większość ówczesnych, dużych inwestycji. Polski system prawny przewiduje jednak dla nich furtkę, dzięki której dzisiaj mogliby odzyskać wywłaszczoną nieruchomość – mówi Bartosz Antos, dyrektor ds. nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Prawo własności cieszy się w Polsce […]

Za szybko i bez konsultacji. Zmiany prawne wyzwaniem dla branży nieruchomości…

Mieszkaniówka obawia się nowelizacji ustawy deweloperskiej, a nieruchomości komercyjne czekają na likwidację użytkowania wieczystego… Tylko w tym roku zmieniło się około 200 fundamentalnych przepisów, które mają wpływ na branżę nieruchomości komercyjnych. Inwestorów łączy jedno zmartwienie – o którym dyskutowano podczas sesji „Lawina zmian, która utrudnia ocenę skali ryzyka” w trakcie Property Forum. Jednym z kluczowych […]

Zasady podziału gospodarstwa rolnego w postępowaniu spadkowym…

Kwestie związane z dziedziczeniem gospodarstw rolnych są szczególnie istotne dla rolników i ich rodzin, gdy brak jest porozumienia wśród spadkobierców co do dalszych losów gospodarstwa rolnego po śmierci spadkodawcy. Przedstawiamy zasady dotyczące możliwych sposobów podziału gospodarstwa rolnego pozostałego po spadkodawcy oraz ograniczenia ustawowe związane z podziałem gospodarstw rolnych. W pierwszej kolejności, analizując zasady podziału gospodarstwa […]

Przetargi mieszkaniowe – jak tanio kupić nieruchomość…

Przetargi mieszkaniowe to świetny sposób na nabycie własnego lokum. Dostępne oferty przyciągają atrakcyjnymi cenami. Warto zainteresować się tym rozwiązaniem także ze względów biznesowych, bo inwestowanie w nieruchomości to szansa na pomnożenie kapitału. Licytacja a przetarg – czy mówimy o tym samym? Na wstępie warto wyjaśnić, czy licytacja nieruchomości zawsze oznacza to samo. Jak się okazuje, […]

Podatkowe aspekty działu spadku…

Polskie prawo spadkowe jest dość skomplikowane. Dodatkowo w większości przypadków, do spadkobrania dochodzi na postawie przepisów ustawy, ponieważ zmarły nie zostawia testamentu. Niejednokrotnie do spadku powołanych jest więcej spadkobierców, niż jeden. W takim wypadku, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, następuje tak zwana „wspólność majątku spadkowego”. Stosuje się do niej zasady i przepisy o współwłasności w […]

Upadek dewelopera. Prawo daje nabywcom lokali istotne możliwości i narzędzia…

Coraz wyższe koszty materiałów budowlanych, trudności w pozyskaniu pracowników i oczywiście zatory płatnicze są przyczyną słabnącej kondycji firm budowlanych. A to przekłada się oczywiście na problemy deweloperów. Ci ostatni mają coraz więcej trudności z dopinaniem projektów rozpoczętych lub zaplanowanych dwa lata, a nawet rok wcześniej – mówią eksperci z firmy doradczej Lege Advisors. Deweloper, z […]

Nabywcy nieruchomości tak jak spadkobiercy będą zwolnieni z opłaty przekształceniowej? Sejm rozpatrzy petycje…

Sejm rozpatruje petycję ws. zmiany przepisów dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, tak by nie naruszała ona konstytucyjnej zasady równości. Chodzi o art. 8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916). Postulowana zmiana zakłada poszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z wniesienia opłaty za […]

Sprzedaż nieruchomości przed 2019 r.: dwa lata na inwestycję, żeby skorzystać ze zwolnienia z PIT…

Zbywający lokal przed 2019 r. mają dwa lata na inwestycję, która zwalnia ich z PIT. Korzystne przepisy nie działają wstecz. Obowiązująca od 2019 r. zmiana ustawy o PIT poprawiła sytuację podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Mają trzy lata na inwestycję zwalniającą od podatku, co jest szczególnie istotne w przypadku zakupu nowych mieszkań od […]