Aktualności

Wycena nieruchomości przy zakupie polisy mieszkaniowej…

Zakup nieruchomości to dla wielu osób spory stres – nie robimy tego zazwyczaj zbyt często i z wieloma zagadnieniami i wymogami spotykamy się po raz pierwszy. I kiedy niektóre elementy procesu zakupu mieszkania/domu są zazwyczaj znane od początku (konieczność wzięcia kredytu na zakup czy samo podpisanie umowy u notariusza), to już o niektórych wymaganych dokumentach […]

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Jeśli planujesz zakup mieszkania, musisz zapoznać się z przepisami, które wyjaśnią ci, czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Na rynku nie brakuje bowiem ogłoszeń, które oparte są o to ograniczone prawo rzeczowe. Na wstępie warto wyjaśnić, że od 31 lipca 2007 r. nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie zmienia to […]

Korzystanie z nieruchomości przez byłego małżonka – kiedy za wynagrodzeniem?

Po rozwodzie może dojść do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego. Należy pamiętać, iż wynagrodzenie za korzystanie ze wspólnej nieruchomości przysługuje tylko w ściśle określonych prawem przypadkach. Po rozwodzie dość często dochodzi do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej […]

Na jakich zasadach można wydzierżawić nabytą nieruchomość rolną…?

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego “świeżo” zakupioną nieruchomość rolną możemy wydzierżawić tylko i wyłącznie na określonych zasadach. Komu i po jakim czasie możemy przekazać w dzierżawę zakupioną wcześniej nieruchomość rolną? Zakupując nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 1 ha zobowiązujemy się (zgodnie art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) jednocześnie do prowadzenia gospodarstwa […]

Droga konieczna: Kiedy i na czyj wniosek powstaje…

Droga konieczna polega na obciążeniu nieruchomości poprzez ustanowienie przebiegającej przez jej teren drogi łączącej nieruchomość sąsiednią z drogą publiczną lub budynkami gospodarskimi. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Tak też stanowią […]

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej – ważny wyrok TK dla tysięcy osób…

Nie wolno było z mocy prawa pozbawiać członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej osób z przydziałem własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie wolno założyć księgi wieczystej. We wtorek Trybunał Konstytucyjny wydał bardzo ważny wyrok dla tysięcy osób mieszkających w spółdzielniach mieszkaniowych. Przesądził bowiem, że przepis, który z mocy prawa pozbawiał ich członkostwa, jest niekonstytucyjny. Chodzi o […]

Umowa deweloperska: Przed podpisaniem warto zwrócić uwagę na kilka kwestii…

Zakup mieszkania jest jedną z największych inwestycji w życiu. W wielu wypadkach wiąże się także z koniecznością zaciągnięcia ogromnego kredytu. Właśnie dlatego zanim umowa deweloperska zostanie podpisana, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.   Czym jest umowa deweloperska? Umowa deweloperska zawierana jest jeszcze przed ukończeniem budowy nieruchomości. Deweloper może pozyskiwać klientów już na etapie prowadzenia budowy […]

Wejście na prywatny grunt w czasie epidemii także bez zgody właściciela…

W ramach uchwalonych przez rząd rozwiązań prawnych, dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom koronawirusa, zwiększono uprawnienia firm odpowiedzialnych m.in. za dostawy energii, gazu, paliw i wody. Ich pracownicy mogą teraz wchodzić na prywatne działki nawet bez zgody właściciela. Uprawnienia takie nadała im ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, […]

Zmiana przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie może być dokonana bez wiedzy i zgody jej właścicieli…

Zmiana przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie może być dokonana bez wiedzy i zgody jej właścicieli. O takiej zmianie właściciele działki w nadmorskim Darłówku dowiedzieli się w 2018 r., przy okazji podziału majątku po rozwodzie. Do wspólnego dorobku wchodziła m.in. niezabudowana posesja w Darłówku. 2700 mkw. zostało zakupione od Agencji Mienia Wojskowego w latach 90. ubiegłego […]

Czy koronawirus zaraził rynek nieruchomości?

Rynek nieruchomości jest jednym z najczęściej omawianych w kontekście pandemii COVID-19. Czy wyjdzie z kryzysu obronną ręką, bo rząd nie zamknął placów budowy, czy spadnie popyt na mieszkania, skoro banki mniej chętnie udzielają kredytów hipotecznych, a może nieruchomości wreszcie stanieją? Przeanalizujmy możliwy wpływ pandemii na ten sektor. Jeszcze na początku roku rynek nieruchomości znajdował się […]