Aktualności

Ułatwienia w przenoszeniu pozwolenia na budowę…

Nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), która wejdzie w życie 19 września 2020 r., upraszcza procedurę przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy została ona wydana na inwestora będącego dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a zbył on te prawa na rzecz nowego inwestora. Przeniesienie […]

Podatek od nieruchomości od budynku lub budowli na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem…

NSA rok temu uznał, że podatek od nieruchomości w przypadku m.in. posadowienia budowli (np. reklamy lub wiatraka) na cudzej działce musi uiścić właściciel gruntu, ale w praktyce co gmina, to inne podejście. Chodzi o sytuacje, gdy kto inny jest właścicielem działki, a kto inny właścicielem budowli czy budynku, np. podatnicy dzierżawią lub wynajmują działkę i […]

Sprzedaż spadkowej nieruchomości by spłacić pozostałych spadkobierców daje ulgę w PIT…

Ten, kto sprzedał spadkową nieruchomość, by spłacić pozostałych spadkobierców, odliczy koszty podatkowe. Skarbówka wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy muszą sprzedać nieruchomość, by rozliczyć się z rodziną. Zgadza się, że kwota przeznaczona na spłatę stanowi koszt przy jej sprzedaży. Takie rozstrzygnięcie otrzymał podatnik, który w 2017 r. nabył udział w nieruchomości jako jeden z siedmiu spadkobierców. Sąd […]

Minister Finansów podniósł górne stawki podatków od nieruchomości…

Minister Finansów wydał obwieszczenie 23 lipca, dotyczące górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Górne granice kwot z obwieszczenia będą uwzględnianie przez gminy, które określą wysokość poszczególnych opłat na 2021 r. Górna granica stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów jest określana na podstawie cen oraz towarów […]

Wycena nieruchomości przy zakupie polisy mieszkaniowej…

Zakup nieruchomości to dla wielu osób spory stres – nie robimy tego zazwyczaj zbyt często i z wieloma zagadnieniami i wymogami spotykamy się po raz pierwszy. I kiedy niektóre elementy procesu zakupu mieszkania/domu są zazwyczaj znane od początku (konieczność wzięcia kredytu na zakup czy samo podpisanie umowy u notariusza), to już o niektórych wymaganych dokumentach […]

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Jeśli planujesz zakup mieszkania, musisz zapoznać się z przepisami, które wyjaśnią ci, czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Na rynku nie brakuje bowiem ogłoszeń, które oparte są o to ograniczone prawo rzeczowe. Na wstępie warto wyjaśnić, że od 31 lipca 2007 r. nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie zmienia to […]

Korzystanie z nieruchomości przez byłego małżonka – kiedy za wynagrodzeniem?

Po rozwodzie może dojść do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego. Należy pamiętać, iż wynagrodzenie za korzystanie ze wspólnej nieruchomości przysługuje tylko w ściśle określonych prawem przypadkach. Po rozwodzie dość często dochodzi do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej […]

Na jakich zasadach można wydzierżawić nabytą nieruchomość rolną…?

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego „świeżo” zakupioną nieruchomość rolną możemy wydzierżawić tylko i wyłącznie na określonych zasadach. Komu i po jakim czasie możemy przekazać w dzierżawę zakupioną wcześniej nieruchomość rolną? Zakupując nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 1 ha zobowiązujemy się (zgodnie art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) jednocześnie do prowadzenia gospodarstwa […]

Droga konieczna: Kiedy i na czyj wniosek powstaje…

Droga konieczna polega na obciążeniu nieruchomości poprzez ustanowienie przebiegającej przez jej teren drogi łączącej nieruchomość sąsiednią z drogą publiczną lub budynkami gospodarskimi. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Tak też stanowią […]

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej – ważny wyrok TK dla tysięcy osób…

Nie wolno było z mocy prawa pozbawiać członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej osób z przydziałem własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie wolno założyć księgi wieczystej. We wtorek Trybunał Konstytucyjny wydał bardzo ważny wyrok dla tysięcy osób mieszkających w spółdzielniach mieszkaniowych. Przesądził bowiem, że przepis, który z mocy prawa pozbawiał ich członkostwa, jest niekonstytucyjny. Chodzi o […]