Aktualności

Kiedy drzewo przy granicy działki narusza prawa własności?

Uprawnienia właściciela do rozporządzania swoją własnością doznają niekiedy pewnych ograniczeń ze względu na podobne uprawnienia jego sąsiada. Sytuację tę ilustrują choćby drzewa, które rosnąc na działce jednego właściciela, mogą utrudniać korzystanie z nieruchomości jego sąsiadowi. W niniejszym artykule analizujemy, jakich ograniczeń doznaje rolnik posiadający drzewa na własnej działce, jeśli te drzewa mogą utrudniać korzystanie z […]

Czy każdego właściciela nieruchomości można wywłaszczyć?

W ostatnich miesiącach często mówi się o wywłaszczeniach nieruchomości przez pryzmat mieszkańców Baranowa, gdzie ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. Ale wywłaszczyć można każdą nieruchomość. Czasowo bądź na stałe, np. pod budowę drogi. Prawo własności jest gwarantowane przez Konstytucję RP. Ale Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość wywłaszczania nieruchomości. Czy to prawo dotyczy każdego? Wywłaszczenie nieruchomości może dotknąć […]

NSA: W uldze mieszkaniowej nieważna jest chronologia zdarzeń…

Kwota zadatku otrzymana przy zawarciu umowy przedwstępnej, wydatkowana następnie na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia podatkowego, jeżeli doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej a kwota tego zadatku została zaliczona na poczet ceny odpłatnego zbycia. Potwierdza to poniedziałkowa uchwała siedmiu sędziów NSA. Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym siedmioosobowym składzie rozpoznał 17 lutego br. wniosek prokuratora generalnego o […]

Wykup mieszkania komunalnego: jak to zrobić?

Lokatorzy mieszkań komunalnych często mają możliwość atrakcyjnego pod względem cenowym wykupu nieruchomości. Może okazać się, że to znakomita forma łatwego nabycia sporego majątku. Wiele osób zajmuje mieszkania należące do gminy lub leżące w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. To bez wątpienia dobry sposób na uzyskanie oszczędności – w porównaniu z kredytem hipotecznym lub najmem na zasadach rynkowych […]

Chcesz negocjować cenę mieszkania? 5 czynników, na które musisz zwrócić szczególną uwagę

O ile samo nabycie mieszkania zazwyczaj bywa jedną z najpoważniejszych transakcji w życiu, to proces negocjacji jego ceny stanowi z pewnością absolutne meritum tej czynności. Z racji cen nieruchomości mieszkaniowych, które nawet w przypadku tych najbardziej popularnych i niewielkich idą w setki tysięcy złotych, możliwości zaoszczędzenia znacznych kwot są tu na wyciągniecie ręki. Na co […]

Czy zmiana banku jako wierzyciela w księdze wieczystej wymaga zgody dłużnika lub właściciela nieruchomości?

Czy zmiana banku, jako wierzyciela w księdze wieczystej wymaga zgody dłużnika lub właściciela nieruchomości? Konsekwencje nowelizacji art. 95 ust. 5 Prawa bankowego. W kontekście sprawy tzw. „frankowiczów” w mediach pojawia się często temat wprowadzonej w marcu 2019 r. zmiany art. 95 ust. 5 Prawa bankowego. W komentarzach podnoszona jest obawa, że nowelizacja istotnie pogarsza sytuację […]

Umowa dożywocia – Jak chronić prawa seniorów przy przekazywaniu nieruchomości…

Coraz więcej seniorów oddaje swe mieszkania w zamian za dożywotnią rentę. Działa już tzw. odwrócona hipoteka – kiedy jest jasne, że mieszkanie przechodzi na rzecz banku po śmierci właściciela. Formuła ta dotychczas nie spotkała się jednak z zainteresowaniem rynku. Pojawia się zaś na nim coraz więcej „funduszów hipotecznych”, oferujących ryzykowne produkty finansowe. Dlatego Rzecznik Praw […]

Sprzedaż nieruchomości ze względu na stan zdrowia a zwolnienie z podatku – interpretacja podatkowa…

Kto sprzeda nieruchomość, bo ze względu na zły stan zdrowia nie może spłacać kredytu, nie ma prawa do zwolnienia z podatku. Spłata długu hipotecznego to nie wydatek na własne cele mieszkaniowe. Stanowisko fiskusa jest niekorzystne dla sprzedających nieruchomość przed upływem pięciu lat, by pozbyć się ciążącego na niej kredytu. Zapłacą podatek niezależnie od stanu zdrowia. […]

Sprzedaż nieruchomości? Skorzystaj z ulgi…

Sprzedaż nieruchomości zwykle wiąże się z dużym przychodem dla właściciela, a co za tym idzie, również dużym podatkiem. Warto być zatem świadomym, na co należałoby przeznaczyć zgromadzone ze sprzedaży nieruchomości środki, aby móc skorzystać z ulgi w opodatkowaniu. Mowa głównie uldze wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), zwanej także „ulgą mieszkaniową”. Generalnie rzecz biorąc opodatkowaniu podlega […]

Hipoteka przymusowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej…

Cechą charakterystyczną hipoteki przymusowej, jest fakt, iż jest to hipoteka ustanawiana niezależnie od woli właściciela (w przeciwieństwie np. do hipoteki umownej, która jest spotykana często w relacji kredytobiorca – kredytodawca. Na mocy art. 244 Kodeksu Cywilnego hipoteka zalicza się do zamkniętego katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Cechą charakterystyczną tego typu praw jest to, że przyznają one […]