Czy nabycie nieruchomości przez zasiedzenie należy wykazać w PIT?

Podatek od zasiedzenia to zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego, które powstaje wskutek przejęcia nieruchomości poprzez samoistne posiadanie. Nieważny jest sposób, ale sam fakt nabycia prawa własności. Dlatego podatnik musi uiścić należność w wyznaczonym terminie. Kiedy powstaje ten obowiązek podatkowy? Ile wynosi podatek od zasiedzenia nieruchomości? Podatek od zasiedzenia – co to jest? Od 1 stycznia 2016 […]

E-licytacje komornicze nieruchomości…

Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje wprowadzenie e-licytacji komorniczej nieruchomości. To rozwiązanie szczególnie ważne w czasie trwania pandemii COVID-19. E-licytacja komornicza nieruchomości została opracowana na wzór sprawdzonych już przepisów umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie. Zaakceptowany przez rząd projekt wpisuje się w […]

Służebność przesyłu nie obejmuje pasa ochronnego

Stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu nie obejmuje terenu znajdującego się w strefie ochronnej, związanej z oddziaływaniem linii elektroenergetycznej – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Powierzchnia nieruchomości zajęta pod służebność powinna odpowiadać warunkom eksploatacji sieci przyjętym w przedsiębiorstwie będącym właścicielem urządzeń przesyłowych. Problem powstał na tle wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu. […]

Cofnięcie darowizny nieruchomości. Czy jest to możliwe?

Darowizna to jeden z tematów, który w większości przypadków kojarzy się bardzo pozytywnie. Może dotyczyć nie tylko rzeczy drobnych, w tym upominków czy prezentów, ale nabiera szczególnego znaczenia w przypadku rzeczy o dużej wartości, a do takich należą na przykład nieruchomości. Problem zaczyna się wtedy, gdy strona darująca ma wątpliwości i chce wycofać się z […]

Jaka szerokość drogi dojazdowej do działki…

Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Jakie warunki muszą zostać spełnione? Zgodnie z wydanym na podstawie art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. […]

Podatek PCC-3. Co należy wiedzieć o podatku od czynności cywilnoprawnych…

Podatek określany nazwą druku jego deklaracji, czyli PCC-3 to opłata, o której się często zapomina. Konsekwencje mogą być dotkliwe. Kiedy należy zapłacić podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych? W jakiej wysokości i jak skorzystać ze zwolnień podatkowych? Podatek od czynności cywilnoprawnych znany szerzej jako PCC to w istocie opłata skarbowa, która dotyczy wielu czynności […]

Darowizna od konkubenta bez podatku, gdy wartość hipoteki jest wyższa niż nieruchomości…

Obdarowany nie płaci daniny od nabycia mieszkania, jeśli wartość hipoteki jest wyższa niż nieruchomości. Przepisy podatkowe przewidują preferencje dla osób przyjmujących darowizny w zależności od tego, jak bliskie więzy rodzinne łączą je z darczyńcą. Zwolniona z podatku jest najbliższa rodzina. Osoby niespokrewnione, np. żyjące w nieformalnym związku, płacą nawet 20 proc. daniny od spadków i […]

Podatek od nieruchomości: jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną…

Podatnik, który ma wątpliwości związane z podatkiem od nieruchomości, może wystąpić o wydanie interpretacji w jego indywidualnej sprawie. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego na stałe wpisały się w polski krajobraz podatkowy. Podatnicy chętnie z nich korzystają nie tylko dlatego, że prawo podatkowe często jest niejasne i szybko się zmienia, ale przede wszystkim dla ochrony, jaką dają. […]

Kiedy KOWR przysługuje prawo pierwokupu, nawet gdy nabywającym grunty rolne jest rolnik?

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu nieruchomości rolnej w pierwszej kolejności przysługuje rolnikowi indywidualnemu. Jednak są wyjątki określone precyzyjnie w ww. ustawie, które pierwszeństwo pierwokupu dają KOWR, nawet jeżeli nabywcą jest rolnik indywidualny. Zgodne z art. 3 ust. 7 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu przysługuje rolnikowi indywidualnemu, jeżeli w wyniku nabycia […]

Nowelizacja prawa budowlanego – zmiany od 19 września 2020 r.

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września 2020 r., weszła w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają także absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji […]