Lista dokumentów – kilknij, aby pobrać

Poniżej chciałbym przedstawić podstawowy wykaz dokumentów niezbędnych do wyceny najczęstszych nieruchomości. Podczas konsultacji o Państwa zleceniu omawiane będą szczegółowe i ostateczne dokumenty potrzebne do wyceny.

Wycena nieruchomości lokalowej:

 • odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru lokali;
 • rzut lokalu z administracji budynku.

Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest założona) lub odpis z księgi wieczystej gruntu (jeśli brak KW dla lokalu);
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu;
 • jeśli jest to możliwe, rzut lokalu z administracji budynku danej Spółdzielni.

Wycena lokalu mieszkalnego w budowie:

 • odpis z księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja;
 • wypis z rejestru gruntów na działki/działek, na których realizowana jest inwestycja;
 • pozwolenie na budowę;
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

Wycena nieruchomości niezabudowanej:

 • odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów/uproszczony wypis z rejestru gruntów;
 • kopia mapy ewidencyjnej;
 • kopia mapy zasadniczej;
 • jeżeli jest w posiadaniu – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, jeśli została wydana – decyzja
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wycena zabudowanej nieruchomości gruntowej – budynku mieszkalnego:

 • odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów/uproszczony wypis z rejestru gruntów;
 • wypis z kartoteki budynków;
 • kopia mapy ewidencyjnej;
 • kopia mapy zasadniczej;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, jeśli została wydana – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania;
 • jeżeli istnieje dokumentacja techniczna budynku (w przypadku budynków starszych), to fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji;

Wycena zabudowanej nieruchomości gruntowej – budynku mieszkalnego w budowie:

 • odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów/uproszczony wypis z rejestru gruntów;
 • kopia mapy ewidencyjnej;
 • kopia mapy zasadniczej, w przypadku braku mapy do celów projektowych
  w dokumentacji technicznej budynku;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, jeśli została wydana – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • kosztorys;
 • pozwolenie na budowę;
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku, dziennik budowy, rzuty poszczególnych kondygnacji budynku oraz wszystkie inne dokumenty, które okażą się niezbędne dla wykonania operatu szacunkowego;

Wycena nieruchomości komercyjnej:

 • lista dokumentów ustalana indywidualnie dla danej nieruchomości.