Swoją działalność Kancelaria oferuje na terenie województwa lubelskiego, a także możliwie innych województw w kraju.

Świadczy usługi w zakresie wyceny wszelkiego  rodzaju nieruchomości. Są one kierowane przede wszystkim do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego o, instytucji państwowych. 

Kancelaria podejmuje również współpracę z doświadczonymi rzeczoznawcami. Każde dzieło w postaci operatu szacunkowego wykonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Standardami Zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 Klient poprzez świadczone przez Kancelarię usługi ma odczuć satysfakcję z wykonanego zlecenia. Charakteryzuje ich wysoka jakość, przejrzystość, dbałość o czas klienta oraz niezbędna wiedza i doświadczenie. Liczy się profesjonalizm, rzetelność, terminowość, zachowanie najwyższej staranności oraz pełne zaangażowanie.

 

Witam serdecznie,

Nazywam się Adam Szadkowski. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. W kwietniu 2015 roku nabyłem uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości pod numerem 6331 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, we wrześniu 2015 roku, zostałem ustanowiony biegłym sądowym w zakresie szacowania nieruchomości.

Należę do członkostwa Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
w Lublinie. Od stycznia 2016 roku prowadzę własną działalność pod nazwą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Adam Szadkowski.

Aby świadczone przeze mnie usługi wyróżniały się dobrą jakością, starannością i rzetelnością, biorę sukcesywny udział w różnego typu branżowych szkoleniach, seminariach zawodowych. Tym samym podnosząc swoje kwalifikację, śledząc najnowsze regulacje prawne, staram się
w jak największym stopniu spełnić oczekiwania klienta.

Przykładowe wyceny