Po wyburzeniu mieszkania w dwulokalowym budynku wygasa odrębna własność tego lokalu, a udziały w nieruchomości wspólnej przekształcają się w udziały we współwłasności gruntu pod budynkiem.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą udziału w nieruchomości wspólnej. Spór dotyczył budynku dwurodzinnego w Szczecinie. Doszło jednak do rozebrania części budynku i zostało tylko jedno mieszkanie. Rozstrzygniecie tego sporu było ważne ze względu na ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Sąd Rejonowy oddalił powództwo, a Sąd Okręgowy w Szczecinie nabrał wątpliwości natury prawnej. Postanowił więc zadać dwa pytania SN. Pierwsze, jaki jest skutek prawny wyburzenia lokalu stanowiącego odrębną własność dla związanego z tym lokalem udziału w nieruchomości wspólnej. I drugie pytanie, czy w przypadku wyburzenia jednego z dwóch lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności prowadzącego do utraty jego bytu prawnego następuje ustanie prawa odrębnej własności drugiego istniejącego lokalu.

Okazuje się bowiem, że przepisy nie rozstrzygają tego problemu w sposób jednoznaczny.

Brakuje też orzecznictwa sądowego na ten temat.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu. Natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością dwóch lokali, przekształcają się w udziały we współwłasności gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym jego część składową i obejmującym jeden lokal.

Sygnatura akt: III CZP 1/19

Źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/305209972-Wyburzenie-mieszkania-a-udzialy-w-nieruchomosci-wspolnej—uchwala-Sadu-Najwyzszego.html?fbclid=IwAR3LNjnTg6piMmFQpGBwuaqWlfG4G15QIgrtLtEcewnbqlv-gk6EAW34uD8

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *