Każdego właściciela ziemi może dotknąć kwestia faktycznego wywłaszczenia pod inwestycję drogową. A najczęściej rzecz – z oczywistych względów – dotyczy rolników. Jak to wygląda od strony prawnej?

Obecnie pisma w sprawie zakupu ziemi, a de facto przejęcia za odszkodowaniem, otrzymują na przykład właściciele działek, przez które ma przebiegać nowa droga krajowa S7 na odcinku Mława – Strzegowo (woj. mazowieckie). Szczegółowe wyjaśnienia, jak to się ma odbywać w takich przypadkach, opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z tzw. specustawą drogową, czyli ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wojewoda kieruje wszelką korespondencję do stron na adres korespondencyjny ujawniony w ewidencji gruntów i budynków we właściwym starostwie. Między innymi dlatego trzeba dbać, by był on aktualny.

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zarówno zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą na własność Skarbu Państwa nieruchomość.

Na tych gruntach mogą się pojawić geodeci. Zgodnie bowiem z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne, w tym podziały działek, mają prawo takiego wstępu. Podziały nieruchomości i przeniesienie z mocy prawa własności działek na Skarb Państwa  zatwierdza ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Gdy taka decyzja już jest, wojewoda ustala w terminie 30 dni wysokość odszkodowania. Ma to zrobić “według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania”.

Musi tez uwzględnić kwestię ewentualnych np. służebności lub ustanowionej hipoteki.

“W wielu przypadkach przejmowana działka jest tylko częścią większej nieruchomości obciążonej hipoteką  i często zdarza się, że na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego wierzyciel hipoteczny wyraża zgodę, by całość odszkodowania otrzymywał właściciel/użytkownik wieczysty, bo nie wpływa to na zabezpieczenie kredytu” – podaje GDDKiA.

Inna ważna uwaga – gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość ją niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna), to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 proc. wartości nieruchomości. A to nierzadko kwota sięgająca kilkunastu tysięcy złotych.

A co z odszkodowaniem w przypadku, gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest nieostateczna, ale nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności? Wówczas wojewoda ma 60 dni od nadania takiego rygoru na określenie sumy.

Warto też wiedzieć, że GDDKiA może wówczas wypłacić zaliczkę w wysokości 70 proc. odszkodowania ustalonego przez wojewodę. Dotychczasowy właściciel musi złożyć jednak wniosek w tej sprawie.

Więcej informacji oraz wzory odpowiednich formularzy i wniosków można znaleźć w serwisie GDDKiA (tutaj)

Źródło: https://www.agropolska.pl/prawo/zabieraja-grunt-pod-droge-sprawdz-jakie-sa-zasady,886.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *